Ngaji Fikih 14 Madhmadhah Istinsyaq dan Istitsar dakwah.id

Ngaji Fikih #14: Madhmadhah, Istinsyaq, dan Istintsar

Terakhir diperbarui pada · 1,669 views

Setelah mencuci dua telapak tangan yang telah dibahas di serial Ngaji Fikih #13, disunahkan untuk madhmadhah (berkumur-kumur), istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung), dan istintsar (mengeluarkan air dari hidung).

Untuk membaca serial Ngaji Fikih secara lengkap, silakan buka link ini:

Ngaji Fikih

Lanjut,

Pada umumnya, istinstar masuk dalam makna istinsyaq, sebab biasanya orang yang memasukkan air ke dalam hidung maka dia akan mengeluarkannya kembali.

Kadar minimal berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung adalah dengan memasukkannya saja, tidak harus memasukkan air dalam jumlah banyak, dan tidak harus mengeluarkannya kembali.

Artinya, apabila seseorang berkumur-kumur kemudian menelannya maka dianggap telah berkumur-kumur. Begitu pula dengan memasukkan air ke dalam hidung.

Mengurutkan antara mencuci dua telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung adalah urutan yang mustahaq (sepatutnya demikian), bukan urutan yang mustahab (disunahkan).

Persoalan mustahaq dan mustahab ini menjadi perbincangan panjang lebar di kalangan mazhab Syafi’i.

Faedah daripada tiga urutan (mencuci dua telapak tangan, kumur-kumur, dan istinsyaq) ketika wudhu adalah agar seseorang tahu bentuk air yang akan dia gunakan untuk berwudhu, baik dari warna, aroma, atau rasanya.

Ngaji Fikih #12: Membaca Basmalah Sebelum Wudhu

Meninggalkan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya makruh. Pendapat ini menghindari perbedaan pendapat oleh Imam Ahmad yang mewajibkannya.

Memasukkan air ke dalam hidung lebih utama daripada kumur-kumur. Sebab Abu Tsaur (ulama mazhab Syafi’i) berpendapat wajibnya memasukkan air ke dalam hidung.

Akan tetapi, tempat kumur-kumur lebih utama daripada tempat istinsyaq. Sebab tempat kumur-kumur adalah anggota yang digunakan untuk berzikir.

Orang yang memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq maka dia telah mendapatkan pahala sunahnya.

Contohnya, berkumur-kumur dengan tiga kali cidukan, dan kemudian beristinsyaq dengan tiga cidukan yang lain.

Akan tetapi, menggabung cidukan kumur-kumur dan istinsyaq lebih utama daripada memisahkannya.

Contohnya, berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan tidak kali cidukan saja, dilakukan secara bersamaan.

Disunahkan untuk berlebih-lebih dalam kumur-kumur dan istinsyaq, kecuali sedang berpuasa. Orang yang berpuasa makruh berlebih-lebih dalam kumur-kumur dan istinsyaq. Wallahu a’lam. (Arif Hidayat/dakwah.id)

 

Daftar Pustaka:

  1. Al-Bayan wa At-Ta’arif bi Ma’ani Wasaili Al-Ahkam Al-Mukhtashar Al-Lathif, Ahmad Yusuf An-Nishf, hal. 59-61, Dar Adh-Dhiya’, cet. 2/2014.
  2. Al-Iqna’ fi Hilli Al-Fadzi Abi Syuja’, Imam Al-Khathib Asy-Syarbini, 1/130, Syirkah Al-Quds, cet. 2/2013.

 

QUOTE

 

Ngaji Fikih Madhmadhah Istinsyaq dan Istitsar dakwah.id

Topik Terkait

Arif Hidayat

Pemerhati fikih mazhab Syafi'i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Discover more from Dakwah.ID

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading