Browsing Category

Fikih

Artikel tentang Fikih Islam. Hukum Islam, Fikih Ibadah, Fikih Muamalah, Fikih Thaharah, Fikih Shalat, Fikih Kontemporer, Fikih Makanan, Fikih Muslimah, Fikih Puasa, Fikih Qurban, Fikih Haji dan Umrah, Fikih warisan, dan sebagainya.

Wudhu Anda Sudah Benar? Mari Cek di Sini

Wudhu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadats. Setiap Muslim pasti mempraktikkan syariat wudhu ini dalam kesehariannya. Banyak bentuk-bentuk ibadah mahdhah yang hanya sah pelaksanaannya setelah melakukan wudhu. Ketentuannya…