Ngaji Fikih #12: Membaca Basmalah Sebelum Wudhu

Pembahasan Ngaji Fikih #12 kali ini tentang Membaca Basmalah Sebelum Wudhu. Untuk membaca serial Ngaji Fikih secara lengkap, silakan buka link ini: Ngaji Fikih Membaca basmalah (at-tasmiyah) disunahkan dalam wudhu dan dalam semua jenis…

Ngaji Fikih #11: Bersiwak Menyempurnakan Wudhu

Bersiwak adalah amalan sunah penyempurna wudhu pertama yang disebutkan dalam dalam kitab Al-Bayan wa at-Ta’rif bi Ma’ani Wasaili al-Ahkam al-Mukhtashar al-Lathif. Bersiwak adalah membersihkan gigi dan mulut menggunakan akar pohon arak atau…