Browsing Tag: "Cuka dari khamr"

Cuka dari khamr

Ngaji Fikih #35 Cuka dari Khamr, Najis atau Suci?

Zaman dahulu, terdapat cuka dari khamr. Sementara khamr itu najis. Apabila khamr menempel pada pakaian maka dapat menyebabkan pakaian tersebut menjadi najis. ‘Ilat (sebab) najisnya khamr adalah karena memabukkan. Ini bersifat ta’abudi…