Browsing Tag: "sunah wudhu"

sunah wudhu

Ngaji Fikih #11: Bersiwak Menyempurnakan Wudhu

Bersiwak adalah amalan sunah penyempurna wudhu pertama yang disebutkan dalam dalam kitab Al-Bayan wa at-Ta’rif bi Ma’ani Wasaili al-Ahkam al-Mukhtashar al-Lathif. Bersiwak adalah membersihkan gigi dan mulut menggunakan akar pohon arak atau…

Ngaji Fikih #10: Amalan Sunah Penyempurna Wudhu

Para ulama mazhab Syafi’i menyebut amalan sunah dengan beberapa istilah, adakalanya disebut dengan masnun, adakalanya juga disebut dengan mandub, nafal, tathawu’, mustahab, hasan, dan adakalanya disebut dengan muraghghab fih.…