Browsing Tag: "amalan sunah"

amalan sunah

Ngaji Fikih #10: Amalan Sunah Penyempurna Wudhu

Para ulama mazhab Syafi’i menyebut amalan sunah dengan beberapa istilah, adakalanya disebut dengan masnun, adakalanya juga disebut dengan mandub, nafal, tathawu’, mustahab, hasan, dan adakalanya disebut dengan muraghghab fih.…